استاد خسرو خسروی منش

مدرس فیزیک
تحصیلات: کارشناس رشته برق و مخابرات
۲۲ سال سابقه تدریس
تالیفات: کتاب گویای فیزیک پیش دانشگاهی( ۱) و کتاب آزمون نامه فیزیک در انتشارات تخته سیاه
سابقه ی تدریس در صدا و سیما
سابقه ی تدریس در شهر های تهران ،اهواز ، رشت و کرج
سابقه ی تدریس در آموزشگاه های ماهان ،اندیشه(اهواز)،پرستو،راه اندیشه،علوم،اندیشه و خرد،اندیشه ها،تعلیم خرداد،
مهر آزمون(تهران ورشت)،بهارستان(کرج)،خبرگان،انرژی،نو اندیشان،اندیشمندان،صادقیان
سابقه ی تدریس در مدارس کوشش ،نرجس ، هدف ،جامی ، اندیشه و خرد ، علوم ، دانشجو ،ندای زهرا ، آیین روشن نور ، نیکان ، پیام رستگاران ،علامه جعفری ،اوج ، مبتکران نشانه مهر،
نوین ،نظر،آوای فرهنگ،ثامن،فرشتگان،ماهور
مدرس رتبه ی ۲ کنکور سراسری و مدرس بیش از ۳۵۰ رتبه ی زیر ۱۰۰۰

خسرو خسروی منش

استاد خسرو خسروی منش

مدرس فیزیک
تحصیلات: کارشناس رشته برق و مخابرات
۲۲ سال سابقه تدریس
تالیفات: کتاب گویای فیزیک پیش دانشگاهی( ۱) و کتاب آزمون نامه فیزیک در انتشارات تخته سیاه
سابقه ی تدریس در صدا و سیما
سابقه ی تدریس در شهر های تهران ،اهواز ، رشت و کرج
سابقه ی تدریس در آموزشگاه های ماهان ،اندیشه(اهواز)،پرستو،راه اندیشه،علوم،اندیشه و خرد،اندیشه ها،تعلیم خرداد، مهر آزمون(تهران ورشت)،بهارستان(کرج)،خبرگان،انرژی،نو اندیشان،اندیشمندان،صادقیان
سابقه ی تدریس در مدارس کوشش ،نرجس ، هدف ،جامی ، اندیشه و خرد ، علوم ، دانشجو ،ندای زهرا ، آیین روشن نور ، نیکان ، پیام رستگاران ،علامه جعفری ،اوج ، مبتکران نشانه مهر،
نوین ،نظر،آوای فرهنگ،ثامن،فرشتگان،ماهور مدرس رتبه ی ۲ کنکور سراسری و مدرس بیش از ۳۵۰ رتبه ی زیر ۱۰۰۰