استاد مهدی آرام فر

دکتر « مهدی آرام فر » مدرس و مولف برجسته زیست شناسی کنکور می باشند و تالیفات « دکتر آرام فر » شامل ۲۱ جلد کتاب در زمینه پزشکی، ۱۰ کتاب در زمینه کمک آموزشی از جمله ژنتیک کنکور، گیاهی، تانک تست زیست شناسی، زیره ذره بین، لغت نامه زیست شناسی و زیست پیش دانشگاهی (یک) انتشارات تخته سیاه می باشد .همچنین« دی وی دی های زیست » دکتر آرام فر شامل ۵۰۰ حلقه دی وی دی آموزشی با نام های : دی وی دی زیست شناسی سوم دبیرستان،بسته آموزشی زیست شناسی ۱۰ آزمون، پکیج جمع بندی زیست شناسی، دی وی دی زیست گیاهی تستی، لوح زیست شناسی دوم دبیرستان، لوح ژنتیک و… می باشد.

سوابق دکتر مهدی آرام فر مدرس زیست کشور

• فارغ التحصیل سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
• دانش آموخته برتر رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران
• عضو دپارتمان زیست انتشارات اندیشه سازان از سال ۸۲ الی۸۴
• مدرس دبیرستان و مدارس راهنمایی علامه حلی تهران
• مولف کتب برتر زیست شناسی کنکور کشور
• ترجمه ۶ جلد کتاب فیزیولوژی ، ایمنولوژی و جراحی داخلی
• فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

مهدی آرام فر

استاد مهدی آرام فر

دکتر « مهدی آرام فر » مدرس و مولف برجسته زیست شناسی کنکور می باشند و تالیفات « دکتر آرام فر » شامل ۲۱ جلد کتاب در زمینه پزشکی، ۱۰ کتاب در زمینه کمک آموزشی از جمله ژنتیک کنکور، گیاهی، تانک تست زیست شناسی، زیره ذره بین، لغت نامه زیست شناسی و زیست پیش دانشگاهی (یک) انتشارات تخته سیاه می باشد .همچنین« دی وی دی های زیست » دکتر آرام فر شامل ۵۰۰ حلقه دی وی دی آموزشی با نام های : دی وی دی زیست شناسی سوم دبیرستان،بسته آموزشی زیست شناسی ۱۰ آزمون، پکیج جمع بندی زیست شناسی، دی وی دی زیست گیاهی تستی، لوح زیست شناسی دوم دبیرستان، لوح ژنتیک و... می باشد.

سوابق دکتر مهدی آرام فر مدرس زیست کشور

• فارغ التحصیل سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
• دانش آموخته برتر رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران
• عضو دپارتمان زیست انتشارات اندیشه سازان از سال ۸۲ الی۸۴
• مدرس دبیرستان و مدارس راهنمایی علامه حلی تهران
• مولف کتب برتر زیست شناسی کنکور کشور
• ترجمه ۶ جلد کتاب فیزیولوژی ، ایمنولوژی و جراحی داخلی
• فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی تهران