استاد محمد واعظیمحمد واعظی

سوابق تحصیلی

• کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق آموزشی

• مدرس عربی در دبیرستان های بهار، فرهنگ، علم آوران، فرزانگان کرج
• همکاری با آموزشگاه های برتر کنکور “ماهان و پرستو”
• پاسخگوی سوالات کنکور راه اندیشه (عربشاهی) و همکاری با انتشارات همگامان و موسسه ی حرف آخر
• استاد پروازی به شهرستان های اصفهان، کرمانشاه، زاهدان.
• استاد عربی برنامه ی فرصت برابر و با کلاس
• مشاور صدا و سیما
• مدرس شبکه یک و سه و آموزش
• مبدع و طراح نقشه راه ر عربی

آموزشگاه های تدریس خصوصی

• آموزشگاه ماهان
• آموزشگاه کنکور راه اندیشه
• آموزشگاه کنکور پرستو

تألیفات

• کتاب شبیه ساز کنکور

محمد واعظی

استاد محمد واعظی

سوابق تحصیلی

• کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق آموزشی

• مدرس عربی در دبیرستان های بهار، فرهنگ، علم آوران، فرزانگان کرج
• همکاری با آموزشگاه های برتر کنکور "ماهان و پرستو"
• پاسخگوی سوالات کنکور راه اندیشه (عربشاهی) و همکاری با انتشارات همگامان و موسسه ی حرف آخر
• استاد پروازی به شهرستان های اصفهان، کرمانشاه، زاهدان.
• استاد عربی برنامه ی فرصت برابر و با کلاس
• مشاور صدا و سیما
• مدرس شبکه یک و سه و آموزش
• مبدع و طراح نقشه راه ر عربی

آموزشگاه های تدریس خصوصی

• آموزشگاه ماهان
• آموزشگاه کنکور راه اندیشه
• آموزشگاه کنکور پرستو

تألیفات

• کتاب شبیه ساز کنکور