استاد امید مصلایی

سوابق آموزشی

• مدرس کلاس های آنلاین کلاسینو
• سابقه تدریس در آموزشگاه های برتر تهران؛ راه اندیشه، ماهان، پرستو و اوج
• طراح آزمون های فورتیک
• طراح سابق آزمون های قلم چی
• عضو تیم پاسخگویی سوالات کنکور راه اندیشه از سال ٩۴

تألیفات

• مولف کتاب شیمی یازدهم انتشارات راه اندیشه
• ویراستار علمی کتاب همایش شیمی انتشارات دریافت

امید مصلایی

استاد امید مصلایی

سوابق آموزشی

• مدرس کلاس های آنلاین کلاسینو
• سابقه تدریس در آموزشگاه های برتر تهران؛ راه اندیشه، ماهان، پرستو و اوج
• طراح آزمون های فورتیک
• طراح سابق آزمون های قلم چی
• عضو تیم پاسخگویی سوالات کنکور راه اندیشه از سال ٩۴

تألیفات

• مولف کتاب شیمی یازدهم انتشارات راه اندیشه • ویراستار علمی کتاب همایش شیمی انتشارات دریافت