استاد روزبه فکریروزبه فکری

سوابق تحصیلی

• لیسانس عمران

سوابق آموزشی

• برگزار کننده بزرگترین همایش تاریخ کنکور ایران ٣ سال پیاپى برج میلاد (٢٠٠٠ نفرى)
• بیش از یک دهه سابقه آموزش
• تدریس در آموزشگاه های برتر ایران؛ ماهان، بهارستان، خبرگان، اندیشه ها، سروش علم، پورسینا، پیام جاوید، یگانه، دیبا
• تدریس در برترین مدارس ایران؛ هدف، سما، دانش شفیع، مهرورز، شمیم عرفان، آواى فرهنگ، کیمیاى سعادت، مهرانه، حضرت زهرا، امام جعفر صادق، عفاف، مدرس اموزشگاه انلاین کلاسینو
• تدریس در برترین مدارس شهرستان ها؛ تبریز گزینه برتر، اصفهان قلم سفید، اراک فکور، زاهدان بهار، قزوین اندیشه برتر، همدان کاوش، ماهشهر مقصودى، سارى پاسارگاد، اهواز اندیشه

تألیفات

• مولف کتاب جمع بندى خیلى سبز

روزبه فکری

استاد روزبه فکری

سوابق تحصیلی

• لیسانس عمران

سوابق آموزشی

• برگزار کننده بزرگترین همایش تاریخ کنکور ایران ٣ سال پیاپى برج میلاد (٢٠٠٠ نفرى)
• بیش از یک دهه سابقه آموزش
• تدریس در آموزشگاه های برتر ایران؛ ماهان، بهارستان، خبرگان، اندیشه ها، سروش علم، پورسینا، پیام جاوید، یگانه، دیبا
• تدریس در برترین مدارس ایران؛ هدف، سما، دانش شفیع، مهرورز، شمیم عرفان، آواى فرهنگ، کیمیاى سعادت، مهرانه، حضرت زهرا، امام جعفر صادق، عفاف، مدرس اموزشگاه انلاین کلاسینو
• تدریس در برترین مدارس شهرستان ها؛ تبریز گزینه برتر، اصفهان قلم سفید، اراک فکور، زاهدان بهار، قزوین اندیشه برتر، همدان کاوش، ماهشهر مقصودى، سارى پاسارگاد، اهواز اندیشه

تألیفات

• مولف کتاب جمع بندى خیلى سبز