استاد شهاب یخچالیانشهاب یخچالیان

سوابق آموزشی

• مشاور و کارشناس تحصیلی شبکه یک و سه صداوسیما در سال ٩٣ و٩۶
• ‏‎یک دهه حضور مستمر در برنامه های مختلف صداوسیما؛
– شبکه اول برنامه های فرمول یک “سیمای خانواده و صبح بخیر ایران”
– ‏‎شبکه دو برنامه “تصویرزندگی”
– ‏‎شبکه سه برنامه “مردم چی میگن”
– ‏‎شبکه چهار برنامه “کنکوربرتر”
– ‏‎شبکه تهران برنامه “به خانه برمیگردیم”
– ‏‎شبکه آموزش برنامه های “فرصت برابر، کارنامه بیست، صبحی دیگر”
• مربی اردوی نوروزی ایران در سال ٩٨
• مشاور ارشد آموزشگاه پرستو تهران
• مشاور فوق تخصصی کنکور و مسلط به تمام جزئیات و ابعاد دروس مختلف نظام جدید و نظام قدیم
• ١٣ سال سابقه مشاوره و برنامه ریزی در آموزشگاه ها و مدارس برتر تهران و شهرستان ها
• ‏‎ کارشناس رادیوجوان در سال ٩۵و ٩٧ در برنامه زنده فوق برنامه
• ‏‎ سابقه مشاوره در آموزشگاه های تهران و مدارس تیزهوشان، فرزانگان، علامه حلی، انرژی اتمی، سلام در یک دهه ی اخیر
• ‏‎ مشاور و برنامه ریز‏‎ ۲ رتبه ی تک رقمی ‏‎۳۱ رتبه ی دورقمی‏‎۲۰۵ رتبه ی سه رقمی ‏‎در کنکور ٩٨در رشته های ریاضی، تجربی و انسانی ( آمار مستند در مرکزمشاوره تهران موجود است )
• ‏‎سابقه سخنرانی و مشاوره در بیش از ۱۸۰ مدرسه و دانشگاه در ایران
• ‏‎ برگزارکننده همایش های کشوری ویژه اولیای دانش آموزان تحت عنوان “پدر و مادر دلخواه من”
• ‏‎‏‎ نویسنده مقالات متعدد در حوزه آموزش و کنکور در روزنامه های کثیرالانتشار و مجلات علمی پژوهشی کشور
• ‏‎ مشاورارشد موسسه رزمندگان اسلام تهران

شهاب یخچالیان

استاد شهاب یخچالیان

سوابق آموزشی

• مشاور و کارشناس تحصیلی شبکه یک و سه صداوسیما در سال ٩٣ و٩۶
• ‏‎یک دهه حضور مستمر در برنامه های مختلف صداوسیما؛
- شبکه اول برنامه های فرمول یک "سیمای خانواده و صبح بخیر ایران"
- ‏‎شبکه دو برنامه "تصویرزندگی"
- ‏‎شبکه سه برنامه "مردم چی میگن"
- ‏‎شبکه چهار برنامه "کنکوربرتر"
- ‏‎شبکه تهران برنامه "به خانه برمیگردیم"
- ‏‎شبکه آموزش برنامه های "فرصت برابر، کارنامه بیست، صبحی دیگر"
• مربی اردوی نوروزی ایران در سال ٩٨
• مشاور ارشد آموزشگاه پرستو تهران
• مشاور فوق تخصصی کنکور و مسلط به تمام جزئیات و ابعاد دروس مختلف نظام جدید و نظام قدیم
• ١٣ سال سابقه مشاوره و برنامه ریزی در آموزشگاه ها و مدارس برتر تهران و شهرستان ها
• ‏‎ کارشناس رادیوجوان در سال ٩۵و ٩٧ در برنامه زنده فوق برنامه
• ‏‎ سابقه مشاوره در آموزشگاه های تهران و مدارس تیزهوشان، فرزانگان، علامه حلی، انرژی اتمی، سلام در یک دهه ی اخیر
• ‏‎ مشاور و برنامه ریز‏‎ ۲ رتبه ی تک رقمی ‏‎۳۱ رتبه ی دورقمی‏‎۲۰۵ رتبه ی سه رقمی ‏‎در کنکور ٩٨در رشته های ریاضی، تجربی و انسانی ( آمار مستند در مرکزمشاوره تهران موجود است )
• ‏‎سابقه سخنرانی و مشاوره در بیش از ۱۸۰ مدرسه و دانشگاه در ایران
• ‏‎ برگزارکننده همایش های کشوری ویژه اولیای دانش آموزان تحت عنوان "پدر و مادر دلخواه من"
• ‏‎‏‎ نویسنده مقالات متعدد در حوزه آموزش و کنکور در روزنامه های کثیرالانتشار و مجلات علمی پژوهشی کشور
• ‏‎ مشاورارشد موسسه رزمندگان اسلام تهران