استاد سهیل ذوالفقاریهسهیل ذوالفقاریه

سوابق آموزشی

• مشاور و برنامه ریز رتبه های برتر کنکور سال های اخیر
• مشاور و برنامه ریز تحصیلی ‌صداوسیما
• مبتکر تکنیک های نوین آموزشی و مشاوره ای نظیر فرایند یادگیری، برنامه سازی درسی؛ قانون قورباغه ها ،پیتزا، swot ،ذهن هیبریدی
• مشاور و برنامه ریز مدارس و آموزشگاه های معتبر کشور نظیر مدارس تیزهوشان، علم و صنعت، فیاض بخش، دکتر حسابی، ادیبان، زهره، یگانه، گاما، راه اندیشه، نور، البرز، اندیشه، سلام، هشت، بعثت، منشور دانش، احمدیه، گزینه دو، امیرکبیر، الزهرا، کلاسینو
• مشاور پروازی به شهرهای اهواز، کرمان، رشت، گرگان، یزد، بندرعباس، کردستان،مشهد
• مبتکر طرح ۵۰۰ آزمون آزمایشی سالیانه برای هر دانش آموز

تألیفات

• مولف کتاب برآیند
• مولف کتاب چرا که نه
• مولف کتاب کپی برابر اصل
• مولف بگو چه کاره ای
• مولف کتاب قلق
• مولف کتاب نیمه نهایی
• مبتکر و نویسنده ی اولین E.book آموزشی کشور
• مولف تنها کتاب معرفی رشته های دانشگاهی کشور

سهیل ذوالفقاریه

استاد سهیل ذوالفقاریه

سوابق آموزشی

• مشاور و برنامه ریز رتبه های برتر کنکور سال های اخیر
• مشاور و برنامه ریز تحصیلی ‌صداوسیما
• مبتکر تکنیک های نوین آموزشی و مشاوره ای نظیر فرایند یادگیری، برنامه سازی درسی؛ قانون قورباغه ها ،پیتزا، swot ،ذهن هیبریدی
• مشاور و برنامه ریز مدارس و آموزشگاه های معتبر کشور نظیر مدارس تیزهوشان، علم و صنعت، فیاض بخش، دکتر حسابی، ادیبان، زهره، یگانه، گاما، راه اندیشه، نور، البرز، اندیشه، سلام، هشت، بعثت، منشور دانش، احمدیه، گزینه دو، امیرکبیر، الزهرا، کلاسینو
• مشاور پروازی به شهرهای اهواز، کرمان، رشت، گرگان، یزد، بندرعباس، کردستان،مشهد
• مبتکر طرح ۵۰۰ آزمون آزمایشی سالیانه برای هر دانش آموز

تألیفات

• مولف کتاب برآیند
• مولف کتاب چرا که نه
• مولف کتاب کپی برابر اصل
• مولف بگو چه کاره ای
• مولف کتاب قلق
• مولف کتاب نیمه نهایی
• مبتکر و نویسنده ی اولین E.book آموزشی کشور
• مولف تنها کتاب معرفی رشته های دانشگاهی کشور