مجموعه کتاب های شاهکار کلاغ سپید به این منظور تالیف شده است، تا در هر مقطع بتواند در کنار کتاب های درسی مطالب را  در اختیار دانش آموزان قرار دهد. در واقع یکی از دغدغه های مهم معلم ها و اولیای آنها، این است که بتوانند تمرین ها و پرسش هایی را در اختیار دانش آموزان قرار دهند که این مجموعه ها در نهایت سطح سواد و یادگیری آنها را ارتقاء دهد. کتاب های شاهکار کلاغ سپید دقیقا به همین منظور تالیف و توسط انتشارات کلاغ سپید منتشر شده است.

آشنایی با مجموعه کتاب های شاهکار کلاغ سپید

هدف از تالیف مجموعه کتاب های شاهکار کلاغ سپید آماده کردن بهتر دانش آموزان، از پایه پیش دبستانی گرفته تا پایه نهم، برای حضور در امتحانات پایان سال و امتحانات کلاسی است. در حقیقت مهمترین هدف در تالیف این مجموعه، آموزش صحیح در ابتدا و همچنین تثبیت و تفهیم بهتر مطالب و مفاهیم کتاب های درسی است. به این منظور در کتاب های کار شاهکار کلاغ سپید، بر اساس کتاب های درسی و منطبق با مباحث آنها، در هر فصل از کتاب نمونه پرسش های مختلفی طراحی شده است. در چیدمان این پرسش ها سعی شده تا سوالات از آسان به سخت مرتب شوند تا دانش آموز همراه با پیشروی، مباحث کتاب را به درستی یاد بگیرد. در واقع یاد گرفتن اصلی ترین دغدغه تیم طراح این کتاب کمک آموزشی بوده است. برای خرید کتاب های شاهکار کلاغ سپید به صورت اینترنتی می توانید از سایت کتابچی کمک بگیرید.

ویژگی های کتاب های شاهکار کلاغ سپید

اینکه ادعا می کنیم مجموعه شاهکار کلاغ سپید، حقیقتا شاهکار است؛ همین طوری نیست. به این خاطر این ادعا را داریم، چون برای طراحی و تالیف این کتاب از متخصصین بیشماری کمک گرفته شده است. مهمترین ویژگی این کتاب کار، این است که با ارائه روشی صحیح و پیشبردی مشخص سطح یادگیری دانش آموز را ارتقاء می دهد. آزمون ها و سوالاتی که در دل کتاب گنجانده شده است به صورت طبقه بندی شده ارائه گردیده است. ویژگی دیگر این کتاب، دسترسی داشتن خریداران آن به فیلم های آموزشی است. بخش هایی از کتاب دارای فیلم های آموزشی است که شما از طریق اپلیکیشن کلاغ سپید می توانید فیلم های آموزشی هر مبحث را نیز مشاهده کنید.

دسته بندی شده در: