برای بستن، ESC را بفشارید

مریم مردانی

مریم مردانی، دانش آموخته‌ی دکترای فیزیک گرانش و کیهانشناسی در زمینه‌ی تخصصی گرانش کوانتومی، و کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادیست. مقالات ایشان در مجلات بین المللی و داخلی به چاپ رسیده و در حال حاضر به عنوان محقق و مدرس در دانشگاه شهرکرد فعالیت می‌کنند.